Digiskilzz

10/01/2024 - 02/04/2024

Het MDT-project DigiSkillz streeft ernaar om ouderen en volwassenen te ondersteunen bij het ontwikkelen van digitale vaardigheden, met gelijktijdige bevordering van intergenerationele interactie. Het project beoogt basis digitale vaardigheden bij ouderen te vergroten, jongeren didactische vaardigheden te laten ontwikkelen, wederzijds begrip tussen generaties te bevorderen, en de actieve deelname en sociale betrokkenheid van ouderen te stimuleren. Activiteiten omvatten wekelijkse computerlessen met praktische oefeningen voor ouderen, waarbij jongeren als docenten fungeren, en de cursus wordt afgesloten met een gezamenlijke kookervaring als beloning voor het behalen van succes.