Muurschilderingen maken

13/11/2019 - 25/04/2020

Bij deze challenge hebben jongeren muurschilderingen gemaakt die gebaseerd zijn op de jongerencommunity in Amsterdam. Dit onder begeleiding van een kunstenaar en zichtbaar door Amsterdam!

De kunstenares die deze challenge heeft begeleid is Helena; zij is een kunstschilder die met haar kunst de verbintenis tussen mens en natuur en de verschillende culturen uitbeeld. Zij wilt jongeren verbinden met de creativiteit die in ieder mens schuilt, om hen aan te leren het vertrouwen in zijn of haar eigen talenten te hebben. De muurschildering viel onder het thema Community met als sub thema Samenwerking. De bedoeling van dit project was om bij te dragen aan het uitbeelden van de diversiteit binnen onze maatschappij en deze diversiteit samen te brengen door onze talenten te verenigen en in te zetten. Individueel staan we sterk, maar samen staan we sterker. Wij willen als jongerenplatform de samenleving inspireren door op een positieve manier verbinding te leggen die de eenheid van alle mensen samenbrengt.