National Basketbal Kiemm

20/02/2023 - 17/04/2023

Als Youngsterdam challenge zijn er 4 leerlingen van KIEM die een street basketbal toernooigaan organiseren. Deze challenge zal op het schoolplein van Kiem Montessori plaatsvinden.Met deelname van max 12 teams (zowel jongens als meiden). Elke maandag middag om 12:30uur, zal er tijdens de pauze een basketbal wedstrijd tussen twee ploegen plaatsvinden. Ditwordt elke week van tevoren aangekondigd door nieuwe posters op te hangen. Deaanvoerders worden doormiddel van een groepsgesprek, waar alle aanvoerders in zittenaangesproken en op de hoogte gesteld tijdens het proces van het toernooi. De 4 jongerenverdelen de taken onderling.