Paint&Talks

01/04/2024 - 02/06/2024

Er speelt veel in de wereld van de meiden, veel meiden zitten in isolatie en denken dat ze alleen hun problemen moeten dragen. Door een kick off met paint&talk gaan de groep meiden bij elkaar komen waar de basis vertrouwen en openheid is en hier een groepsgevoel te creëren waar zij elkaars klankbord worden…. De activiteit bestaat uit 2 delen, eerst een groepsbijeenkomst van 15 personen waar wij naar binnen treden doormiddel van kunst en cultuur. Hierbij komen ze dichterbij identiteit en worden beter mens.