Project Wat Nu?

19/01/2024 - 31/05/2024

Met een groep positieve “rolmodellen” gaan we project wat nu? draaien, de rolmodellen zijn jongeren die vaker een project hebben bijgewoond van het jongerenwerk en zijn een positief voorbeeld in de wijk.

Het project is opgebouwd uit een aantal trainingsbijeenkomsten voor de rolmodellen (o.a.: inhoud project, presentatie, omgang lastige doelgroep) en 5 tot 6 interactieve colleges voor de deelnemende groep jongens (overlast gevende groep).

Deze zijn gericht op het verwerven van zelfinzicht en handelingsperspectief in relatie tot hun omgeving en gedrag. In de colleges worden de volgende onderwerpen uitvoerig behandeld: Identiteit, Straatcultuur, (drugs)criminaliteit, Social Media, Toekomstperspectief.

Na alle bijeenkomsten reizen we af met de rolmodellen naar Parijs, we zullen daar 4 dagen verblijven, een bezoek brengen aan een jongerenorganisatie en in gesprek gaan met de jongerenwerkers en jongeren. Tijdens de uitwisseling gaan we verder met twee verdiepingsbijeenkomsten rondom de thema’s identiteit, straatcultuur en toekomstperspectief en evalueren we het project.