The Real Me

06/06/2024 - 12/09/2024

Het maatschappelijke doel van “The Real Me” challenges is om een ondersteunend en empowerend netwerk voor meiden te creëren waarin zij kennis en vaardigheden ontwikkelen op het gebied van mentale gezondheid en weerbaarheid!

Door middel van voorlichtingen en gezamenlijke activiteiten worden meiden gestimuleerd om zich bewust te worden van belangrijke thema’s zoals seksualiteit, emotioneel welzijn, zelfverdediging en persoonlijke ontwikkeling. De concrete doelstellingen van deze challenges zijn: 1. **Versterken van Zelfvertrouwen en Weerbaarheid**: – Meiden krijgen de tools aangereikt om zich sterker en zelfverzekerder te voelen in verschillende situaties. Dit omvat training in zelfverdediging en het ontwikkelen van assertiviteitsvaardigheden. 2. **Verbeteren van Mentale Gezondheid**: – Door voorlichting en open gesprekken over mentale gezondheid worden taboes doorbroken en leren meiden hoe ze beter voor hun eigen welzijn kunnen zorgen. Onderwerpen zoals stressmanagement, copingmechanismen en zelfzorg komen aan bod. 3. **Bewustwording en Educatie over Seksualiteit**: – Meiden worden geïnformeerd over gezonde relaties, consent en seksuele voorlichting, waardoor ze beter in staat zijn om geïnformeerde beslissingen te nemen en zich veilig te voelen in hun lichaam en relaties. 4. **Stimuleren van Offline Sociale Interacties**: – Door een weekend weg te gaan zonder constante toegang tot hun telefoon, ervaren de meiden hoe waardevol offline sociale interacties zijn. Dit helpt bij het opbouwen van sterke persoonlijke relaties en een gevoel van gemeenschap. 5. **Creëren van een Steunend Netwerk**: – Door gezamenlijke activiteiten en spelletjes ontwikkelen de meiden eenheid en solidariteit, wat essentieel is voor een ondersteunend netwerk waar ze op kunnen terugvallen. 6. **Ontwikkeling van Leiderschapsvaardigheden**: – Meiden worden aangemoedigd om zelf voorlichtingen te organiseren, wat hun leiderschaps- en organisatorische vaardigheden versterkt. Dit biedt hen de kans om verantwoordelijkheid te nemen en hun stem te laten horen binnen hun gemeenschap. Door deze aanpak draagt “The Real Me” bij aan de persoonlijke groei en het welzijn van de deelnemers, en helpt het hen om zelfbewuste en weerbare individuen te worden die hun plek in de maatschappij met vertrouwen kunnen innemen.