Verbinding met de wijk

15/02/2023 - 30/04/2023

Samen met de jongeren uit de wijk gaan wij een verbindingsbijeenkomst organiseren voor belangrijke netwerkpartners, sleutelfiguren, vrijwilligers, jongeren en kwetsbare buurtbewoners uit de wijk.

De jongeren zullen het programma van de dag samen met professioneels bedenken en uitvoeren. Tijdens deze bijeenkomst willen jongeren bepaalde thema’s aankaarten die zich in de wijk Oud-Oost afspelen. De thema’s zijn gericht op kwetsbare buurtbewoners/armoede en veiligheid.