Youth hour

20/01/2024 - 05/07/2024

Het “Youth Hour” project omvat de productie van 7 podcastuitzendingen over een periode van 18 weken. Elke uitzending zal zich richten op verschillende thema’s, waaronder mode, sport, muziek, rolmodellen, taalgebruik, relaties en cultuur. De podcasts worden opgenomen door een camera-ploeg en microfoon, waarbij er financiële middelen nodig zijn voor dekking van kosten zoals eten, gasten, en een tv-scherm.

Uitvoering: Het project impliceert wekelijkse opnames en bewerkingen, waarbij de opnames worden uitgevoerd door Jonna en JC. De gesprekken zullen worden geïnitieerd door middel van stellingen en vragen. Straatinterviews worden ook ingelast om een breder scala aan meningen en perspectieven te verkrijgen. Elke opname zal 40 minuten duren, met een team van 6 personen voor de camera.