Barrio Fusion

29/02/2024 - 29/05/2024

Barrio Fusion staat voor het samenkomen en verenigen van de gemeenschap binnen de buurt. Het benadrukt het idee van het combineren van verschillende talenten, ideeën en kwaliteiten van individuen om samen iets nieuws en krachtigs te creëren.

Het staat voor eenheid, samenwerking en het bundelen van krachten om de buurt te verbeteren en te versterken. Met deze naam willen we benadrukken dat door samen te werken en elkaar te ondersteunen, we een positieve impact kunnen hebben op onze gemeenschap.

Een groep van acht jongeren uit Slotermeer bundelen hun krachten om hun buurt te versterken en te verbinden door middel van wekelijkse bijeenkomsten. Gedurende deze sessies worden ze begeleid in het ontwikkelen van leiderschapsvaardigheden, het verkennen van hun eigen identiteit, het organiseren van activiteiten en het ontdekken van hun individuele kwaliteiten. Met als uiteindelijk doel het creëren van een impactvol initiatief dat de wijk positief beïnvloedt en jongeren verenigt in een gevoel van gemeenschap en betrokkenheid.