Starting from scratch

05/03/2024 - 31/05/2024

Starting From Scratch is een uniek boksgala, opgezet voor jongeren, door jongeren en met jongeren. Gehost binnen de muren van DOCK’s Denise, mogelijk gemaakt door zowel Youngsterdam als DOCK zelf. Wat dit gala zo bijzonder maakt, is dat de overgrote meerderheid van de deelnemers geen ervaring heeft met boksen en vanaf de basis begint om de sport te ontdekken.

Het primaire doel van dit initiatief is het bevorderen van gezondheid en bewustzijn onder jongeren. Hierbij gaat de aandacht niet alleen uit naar fysieke gezondheid, maar ook naar voeding, mentale welzijn en diversiteit. Met deelnemers van diverse achtergronden, waarvan sommigen zelfs de taal niet spreken, fungeert Engels als de universele taal tijdens het evenement, wat bijdraagt aan verbondenheid en taalvaardigheid bevordert.

Het traject heeft als voornaamste doel jongeren te helpen bij het beheersen van hun emoties, het begrijpen van hun lichaam en het vergroten van hun zelfvertrouwen, waardoor ze gevaren kunnen herkennen en vermijden. Hierdoor ontstaat een veiligere omgeving voor zowel henzelf als anderen.

Starting From Scratch gaat echter verder dan alleen een boksgala; het is een leerzame ervaring waarbij deelnemende jongeren niet alleen aan de sport deelnemen, maar ook verantwoordelijk zijn voor de organisatie ervan. Onder begeleiding van jongerenwerkers krijgen ze de kans om het volledige evenement zelf te organiseren, van het opstellen van het programma tot het beheren van het budget. Hierdoor verwerven ze waardevolle vaardigheden zoals budgetbeheer en evenementenplanning, die niet alleen van pas komen in hun sportieve reis, maar ook in andere aspecten van hun leven.

Een bijzonder aspect van dit initiatief is dat de jongeren zelf hebben voorgesteld om entreegeld te vragen voor het evenement. Dit geld wordt niet alleen gebruikt om de kosten van het gala te dekken, maar ook om fondsen te werven voor minderbedeelde medeleerlingen binnen de schoolgemeenschap. Op deze manier dragen ze niet alleen bij aan hun eigen ontwikkeling, maar ook aan het welzijn van anderen binnen hun gemeenschap.

We kijken vol verwachting uit naar een succesvolle samenwerking met onze partners en streven naar een geslaagd project dat niet alleen de deelnemende jongeren, maar ook de bredere gemeenschap ten goede zal komen.